PFSDH: Rejoignez la FUSION pour une militance active. Devenir membre maintenant.

Nòt pou laprès sou piblikasyon plizyè dekrè Prezidansyèl

Pati Fizyon Sosyo-Demokrat Ayisyen yo (FIZYON) rele anmwe, osekou men diktati ap tounen sou nou.  Depi pèp ayisyen te fin voye Duvalier ale, nou te konprann Ayiti te bay diktati do a tou jamè.  Men jodi a Prezidan Jovenel Moise pa kontante l’pa janm fè yon grenn eleksyon nan peyi a, ni an oktòb 2017 ni an oktòb 2019 jan Konstitisyon an mande sa, men konnye a li pran tèt li pou Papa Dòk.  Li ranje kò l’pou pa gen palman, epi li panse jodi a li gen plen pouvwa.   Konstitisyon peyi a li te sèmante l’ap respekte epi fè tout moun respekte a, li pase l’anba pye.  Li gade anwo, li gade anba li konprann pèp ayisyen pap veye e pap di anyen, sa vle di li ka pwofite fè sa l’pi pito nan peyi a.

Depi kèk jou l’ap pibliye yon latriye dekrè, alòske Konstitisyon peyi a pa bal okenn dwa pou fè sa.  Se fòt li si pa gen palman jodi a.   Gen yon prensip nan dwa ki di : pèsonn pa ka pwofite de pwòp fot li fè.  Men nou deja konnen Prezidan sa a pa bay ni Konstitisyon ni la lwa fè anyen pou li.  Li konnen trè byen li pa gen dwa prolonje eta dijans lan pou kont li, se sèlman palman li kraze a ki te ka otorize l’fè sa.  Apranti diktatè a pa pè li pa sezi li bay tèt li dwa pran yon dekrè pou l’pwolonje eta dijans lan pou 2 mwa ankò.

Nan prese montre se li ki sèl chèf, li kouri sòti yon lòt dekrè tèt anba sou zafè pandemi ak epidemi.  Tout moun ap pase  yo nan tenten sou rezo sosyo yo.  Ata Asosasyon Majistra Ayisyen yo oblije fè konnen jan bagay sa a ekri la a, okenn jij pap ka aplike l’.

FIZYON pa deside pèdi tan analize chak dekrè yo.  Li sèlman ap redi pèp ayisyen, sitiyasyon an grav anpil.  Prezidan ki pa vle rekonèt manda l’ ap fini 7 fevriye 2021 an, sòti pou l’ enstale yon veritab diktati bout di pandan 257 jou ki rete l’ yo.  FIZYON ap sonnen lanbi rasanbleman pou tout demokrat leve kanpe pou n’frennen kalte deriv sa yo.  Nou pap pran diktati ankò nan peyi Dayiti.

Edmonde Supplice Beauzile

Prezidant

Laisser un commentaire